ON
YOMEDIA
VIDEO

Word formation

1. However, the significant disadvantage of this method is that it is highly_____.(TIME)

2. If a country's economy_____(HEAT), it grows so rapidly that inflation and interest rates rise very quickly.

3. She survived the crash with minor injuries, but the car was a____(WRITE).

4. Only 2.7% of the survey____(RESPOND) said they had plans to buy a home in the next six months.

5. Far from being separate, the mind and body form a(n)____(DIVIDE) whole.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • 1.times

  2.heat

  3.writer 

  4.response

  5.division

    bởi Nguyễn Minh Quân 03/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Như trên

    bởi Charizard Vmax 26/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • như trên

    bởi Nguyễn Anh Kiệt 27/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1