ON
YOMEDIA

Charizard Vmax's Profile

Charizard Vmax

Charizard Vmax

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 89
Điểm 159
Kết bạn

Bạn bè (8)

Hoạt động gần đây (156)

Điểm thưởng gần đây (237)

  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày
  • Charizard Vmax: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 ngày

 

1=>1