Câu này nghĩa là gì?

bởi Trà My ngày 27/01/2018

Why my stamina keep on draining?

Câu trả lời (2)

  • Tại sao sức chịu đựng của tôi cứ tiếp tục kiệt quệ?

    bởi Nguyễn Minh Hải ngày 29/01/2018
    Like (1)
  • Tạo sao sức chịu đựng của tôi tiếp tục thoát ra?

    bởi Duy Long ngày 09/02/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan