YOMEDIA
VIDEO

Tính tỉ lệ %Nu và số Nu từng loại biết A + G = 900, X = 2/3T, T = 1/4A và X = 1/4G

Một gen có A+G=900 nucleotit và X=2/3 T. Mạch 1 có T=1/4 A, mạch 2 có X=1/4 G của gen.

a) Tính số nucleotit từng loại của gen. Suy ra % từng loại nucleotit của gen.

b) Tính số nucleotit từng loại của từng mạch.

c) Gen 2 có số liên kết hydro bằng số liên kết hydro của gen nói trên nhưng chiều dài ngắn hơn 204Ao. Tính số nucleotit từng loại của gen 2.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. số Nu từng loại của gen:

  ta có A+G = 900 và G=2/3A => giải hệ PT: A=T=540 Nu, G = X =360nu

  N = 2A+2G= 2.540 + 2.360 = 1800 Nu

  %A = %T = 540/1800 x 100% =30%

  %X = %G = 50% - 30% = 20%

  b. số Nu từng loại từng mạch

  T = T1 + A1 = A1/4 + A1 = 5.A1/4 = 540 => A1 = T2 = (540x4)/5 = 432 Nu

  T1 = A2 = 432/4 = 108 Nu

  X = X2 + G2 = 5G2/4 = 360 => G2 = X1 = 288 Nu

  X2 = G1 = 288/4 = 72 Nu

  c.

  H2 = H1 = 2A + 3G = 2.540 + 3.360 = 2160 lk

  L1 = 1800/2 x 3,4 = 3060 Angtrong

  L2 = 3060 - 204 = 2856 angtrong

  N2 = 2xL2/3,4 = 1680 Nu

  giải hệ Pt: A2+G2 = 840 và 2A2 + 3G2 = 2160

  => A2 = T2 = 360 Nu

  G2 = X2 = 480 Nu

    bởi Phạm Kiều 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1