YOMEDIA
VIDEO

Tính tỉ lệ %Nu/gen và số ribonu biết tỉ lệ mỗi Nu lần lược là 10%, 20%, 30%, 40% và A = 1500 ribonu

Một phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônu A:U:G:X=1:2:3:4

a)Tìm tỉ lệ % mỗi loại nu trên mỗi mạch đơn của gen và cả gen

b) Nếu ptử mARN có A=1500 ribônu. Tìm số lượng nu mỗi loại của genc) Nếu gen nói trên sao mã 5 lần, % số lượng từng loại rbônu mt nội bào cung cấp là bao nhiêu? TRong quá trình đó, cần phải hình thành bao nhiêu liên kết hóa trị giữa các ribônu???yeu< giúp với ạ>>>yeu

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a/ Xét mARN có tỉ lệ các loại ribonu \(A:U:G:X=1:2:3:4\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%rA=\dfrac{1}{1+2+3+4}.100\%=10\%\\\%rU=\dfrac{2}{1+2+3+4}.100\%=20\%\\\%rG=\dfrac{3}{1+2+3+4}.100\%=30\%\\\%rX=\dfrac{4}{1+2+3+4}.100\%=40\%\end{matrix}\right.\)

  Xét mạch tổng hợp mARN ta có:

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%T=10\%\\\%A=20\%\\\%X=30\%\\\%G=40\%\end{matrix}\right.\)

  Xét mạch còn lại của gen là:

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%A=10\%\\\%T=20\%\\\%G=30\%\\\%X=40\%\end{matrix}\right.\)

  Xét cả gen:

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%A=\%T=\dfrac{10\%+20\%}{2}=15\%\\\%G=\%X=\dfrac{30\%+40\%}{2}=35\%\end{matrix}\right.\)

  b/ Số ribonu trong phân tử mARN là: \(n_{mARN}=\dfrac{1500}{10\%}=15000\left(nu\right)\)

  Số nu trong gen là: \(n=2.15000=30000\left(nu\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}A=T=30000.15\%=4500\left(nu\right)\\G=X=30000.35\%=10500\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Bùi Thanh Trúc 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1