YOMEDIA
VIDEO

Tính số Nu và số %Nu biết A + G = 900 và A - G = 300

AI GIẢI GIÚP MÌNH VỚI ❤

Một phân tử ADN có tổng số nuclêôtit loại A và G bằng 900, hiệu số giữa A và g bằng 300. Hãy tính :

a, Số nucleotit của từng loại ADN?

b, Tổng số nucleotit của phân tử ADN?

c, Tỉ lệ phần trăm của từng loại nucleotit của ADN trên ?

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Theo đề, ta có :

  A+G=900 (1)

  A-G=300 (2)

  Giải phương trình (1)và (2) ,ta được :

  A=T=600 (nu)

  G=X=300 (nu)

  b) - Tổng số nu của phân tử ADN :

  N=(600+300).2=1800(nu)

  c) - Tỉ lệ phần trăm từng loại nu của ADN :

  %A=%T=(600/1800).100=...

  %G=%X=(300/1800).100=………

    bởi Nguyễn Hồng Nhung 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1