YOMEDIA
VIDEO

Tính số Nu và số liên kết H biết L = 0,408um và A = 2T =3G = 4X

Bài 18: Một gen có chiều dài là 0,408 µm. Trên mạch thứ nhất của gen có A,T,G,X lần lượt phân chia theo tỉ lệ 1:2:3:4.

a. Tìm số nucleotit từng loại ở mỗi mạch của gen.

b. Gen thứ 2 dài bằng gen nói trên, mạch thứ 2 của gen này có số A = 2T =3G = 4X. Hãy tính số nucleotit từng loại ở mỗi mạch gen.

c. Cho biết gen nào có số liên kết hidro nhiều và nhiều hơn bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Số nu của gen là (4080 : 3.4) x 2 = 2400 nu

  + Mạch 1 của gen có A : T : G : X = 1 : 2 : 3 : 4

  Ta có: A = 1/10 x 1200 = 120 nu

  T = 240 nu; G = 360nu; X = 480 nu

  + Mạch 2 có A1 = T2 = 120 nu; T1 = A2 = 240nu; G1 = X2 = 360nu; X1 = G2 = 480 nu

  b. Gen 2 có L = gen 1 \(\rightarrow\) N gen 2 = 2400 nu

  + Mạch 2 có A2 = 2T2 = 3G2 = 4X2

  mà A2 + T2 + G2 + X2 = 1200 nu

  \(\rightarrow\) A2 + 1/2A2 + 1/3A2 + 1/4A2 = 1200 nu

  \(\rightarrow\) A2 = 576 nu = T1

  T2 = A1 = 288 nu; G2 = X1 = 192nu; X2 = G1 = 144 nu

  c. Số liên kết H của gen 1 là:

  2A + 3G = 2 (A1 + A2) + 3(G1 + G2) = 2 x (120 + 240) + 3 x (360 + 480) = 3024

  + Gen 2 có: H = 2A + 3G = 2 (A1 + A2) + 3(G1 + G2) = 7760

  + Gen 2 có số liên kết H nhiều hơn gen 1

    bởi Khải Lê Quang 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1