YOMEDIA
VIDEO

Tính số Nu biết H = 2535, T = 15% và A = 25%

gen B ở sinh vat nhân sơ có 2535 liên kết hydro và mạch 1 của gen có A= 25%, T = 15%. Gen bị đột biến thành geb b. Biết tỉ lệ A/G của gen b giảm 0,568% so với gen B và chiều dài của gen không thay đổi.Tính số Nu từng loại của gen B. xác định dạng đột biến gen

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • * Gen B

  - Số liên kết H của gen B là: 2A + 3G = 2535 liên kết (1)

  - Mạch 1 của gen có: %A1 = 25% = %T2

  %T1 = %A2 = 15%

  \(\rightarrow\) %A = (%A1 + %A2) : 2 = (25% + 15%) : 2 = 20%

  \(\rightarrow\) %A = A /2(A + G) = 0.2 (2)

  + Từ 1 và 2 ta có

  A = T = 390 nu; G = X = 585 nu

  * Gen b

  + Tỉ lệ A/G của gen B = 390/585 = 2/3

  + Tỉ lệ A/G của gen b = 2/3 x (1 - 0.568%) = 0.66288 (1)

  + chiều dài của gen b không đổi \(\rightarrow\) số nu của gen b = số nu của gen B \(\rightarrow\)đột biến dạng thay thế

  + Ta có số nu gen b = (390 + 585) x 2 = 2(A + G) (2)

  + Từ 1 và 2 em sẽ tính được số nu mỗi loại sau đó so với số nu mỗi loại của gen B để biết được ở đây là dạng thay thế gì?

  (Em xem lại chỗ tỉ lệ % cho cô vì tính ra số nu bị lẻ)

    bởi Nguyễn Thanh 16/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1