YOMEDIA
VIDEO

Tính L và số Nu biết H = 11000, M = 27.10^5 đvC và A = 10%

Một phân tử ADN có 11000 liên kết hydro và có khối lượng phân tử là 27.105 đvc. ADN này chứa 5 gen có chiều dài lần lượt hơn nhau 255Ao. Số nucleotit loại A của 5 gen đều bằng nhau.

Trong mạch 1 của gen 1 có A=10%; G=20%

Trong mạch 1 của gen 2 có A=200; G=300

Trong mạch 1 của gen 3 có A=300; G=400

Trong mạch 1 của gen 4 có A=350; G=400

Trong mạch 1 của gen 5 có A=500; G=450

Biết chiều dài của gen 1<gen 2<gen 3<gen 4< gen5 và khối lượng phân tử của 1 nucleotit là 300 đvc.

a) Tính chiều dài của mỗi gen.

b) Tính số nucleotit mỗi loại của từng gen.

c) Tính số nucleotit mỗi loại của từng mạch của các gen.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • M = 27 . 10^5 = N . 300
  => Số nu của ADN: N = 9000 nu

  Phân tử ADN dài L = 9000/2 . 3,4 = 153000 Ăngtrong
  a. Gọi chiều dài của 5 gen trên ADN lần lượt là L1, L2, L3, L4, L5
  Theo đề
  L2 = L1 + 255
  L3 = L1 + 2 . 255
  L4 = L1 + 3 . 255
  L5 = L1 + 4 . 255
  => 5 . L1 + (1+2+3+4) . 255 = 15300
  => L1 = 2550 Ăngtrong
  Từ đó:
  L2 = 2805 Ăngstrong
  L3 = 3060 Ăngstrong
  L4 = 3315 Ăngstrong
  L5 = 3570 Ăngstrong
  b. Suy ra:
  N1 = 1500 nu
  N2 = 1650 nu
  N3 = 1800 nu
  N4 = 1950 nu
  N5 = 2100 nu

  Đối với ADN ta có hệ sau:
  2A + 3G = 11000
  2A + 2G = 9000
  => A = 2500 nu v G = 2000 nu
  => Mỗi gen có A = 2500/5 = 500 nu

  Phần tính toán số nu từng loại của từng nu khá dễ dàng, bạn tự xử nha:
  - Gen 1:
  A = T = 500 nu
  G = X = 250 nu
  - Gen 2:
  A = T = 500 nu
  G = X = 325 nu
  - Gen 3:
  A = T = 500 nu
  G = X = 400 nu
  - Gen 4:
  A = T = 500 nu
  G = X = 475 nu
  - Gen 5:
  A = T = 500 nu
  G = X = 550 nu

    bởi Lặngg Ngườï 01/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1