YOMEDIA
VIDEO

Tính L và số Nu biết C = 90, A = 15% và X = 40%

một gen có 90 chu kì xoắn và số nu loại Abằng 20% tổng số nu. Mạch 1 có A bằng 15%, mạch 2 có X bằng 40% số nu của mỗi mạch

a)Tính CHiều dài của gen

b) tính số lượng nu của mỗi mạch đơn và của gen

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. L = 90. 34 = 3060 A0.

  b. N = 90. 20 = 1800 nu

  => A = T = 20% . 1800 = 360 nu.

  => G = X = 1800/2 - 360 = 540 nu.

  Ta có: A1 = 15% x 1800/2 = 135 nu và X1 = 40% x 1800/2 = 360 nu

  => T1 = A - A1 = 360 - 135 = 225 nu và G1 = G - X1 = 540 - 360 = 180 nu.

  Theo NTBS => A2 = 225 nu, T2 = 135 nu, G2 = 360 nu, X2 = 180 nu

    bởi nguyen hăng 16/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1