ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính H thụ tinh của trứng và tinh trùng biết để tạo ra 14 hợp tử cần 70 noãn bào và 56 tinh bào

Giả sử ở một loài để tạo ra 14 hợp tử phải huy động số tinh trùng và số trứng được tạo ra từ 70 noãn bào bậc 1 và 56 tinh bào bậc 1.

Hãy cho biết hiệu suất thụ tinh của trứng và tinh trùng.

Số NST có trong trứng và tinh trùng không được thụ tinh là 6384. Xác định số NST 2n của loài

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) 70 noãn bào bậc 1 tạo ra: 70 x 1 = 70 trứng

  56 tinh bào bậc 1 tạo ra: 56 x 4 = 224 tinh trùng

  Hiệu suất thụ tinh của trứng là:

  \(\dfrac{14}{70}\) x 100% = 20%

  Hiệu suất thụ tinh của trứng là:

  \(\dfrac{14}{224}\) x 100% = 6,25 %

  b) Số trứng không được thụ tinh là:

  70 - 14 = 56 (trứng)

  Số tinh trùng không được thụ tinh là:

  224 - 14 = 210 (tinh trùng)

  Tổng số trứng và tinh trùng không được thụ tinh là: 56 + 210 = 266

  Số NST 2n của loài là:

  266 x 2n = 6384 => 2n = 24 NST

    bởi Thành Nguyễn 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1