Trùng sốt rét nhiệt đói (ác tính) có chu kì sinh sản là:

bởi What is my name? 09/07/2019

Trùng sốt rét nhiệt đói (ác tính) có chu kì sinh sản là:

A. 48 giờ            B. 24 giờ

C. 12 giờ            D. Cả A, B, C đều sai

 

Câu trả lời (13)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan