AMBIENT

Những đại diện nào sau dây (lều thuộc nhỏm chim bay ?

bởi Hello Bro! 26/05/2019

Những đại diện nào sau dây (lều thuộc nhỏm c him bay ?

A. Vịt trời, đà điểu, gà gô, diều hâu.

     B. Chim ưng, chim cánh cụt, vịt trời

     C. Cú lợn, chim ưng, vịt trời, gà gô.

     D. Chim ưng, vịt trời, đà điểu, chim cánh cụt.

RANDOM

Câu trả lời (6)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>