AMBIENT

Là một cơ thê đơn bào, có thế tự dường như thực vật nhưng cùng có thể dị duỡng như động vật, tuỳ điều kiện sổng. Đó là:

bởi Bitch Lasanga 26/05/2019

Là một cơ thê đơn bào, có thế tự dường như thực vật nhưng cùng có  thể dị duỡng như động vật, tuỳ điều kiện sổng. Đó là:

A. Trùng roi

B. Trùng giày 

C. Trùng biến hình

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Câu trả lời (11)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>