Hãy sắp xếp tên các đại diện của các ngành giun sau đây vào đúng ngành của chúng:

bởi What is my name? 09/07/2019

Hãy sắp xếp tên các đại diện của các ngành giun sau đây vào đúng ngành của chúng: Sán lông, giun đũa, giun đỏ, sản lá gan, giun rễ lúa, đỉa, giun chỉ, sán lá máu, giun móc, sán bã trâu, sán dây, giun kim, giun đất, rươi

1. Ngành giun dẹp :........................................................

2. Ngành giun tròn :.........................................................

3. Ngành giun đốt:..........................................................

Câu trả lời (2)

  • Ngành giun dẹp: Sán lông, sán lá gan, sán lá máu, sán bã trầu, sán dây.
  • Ngành giun tròn: Giun đũa, giun kim, giun móc, giun rê lúa, giun chỉ.
  • Ngành giun đốt: Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi.

  •  
  bởi [PR] Sammer 09/07/2019
  Like (7) Báo cáo sai phạm
 • Ngành giun dẹp:

  Sán lông, sán lá gan, sán lá máu, sán bã trầu, sán dây.

  Ngành giun tròn:

  Giun đũa, giun kim, giun móc, giun rê lúa, giun chỉ

  .Ngành giun đốt:

  Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi.

  bởi Vua Ảo Tưởng 15/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan