ON
YOMEDIA
VIDEO

Thân gỗ to ra do đâu?

Thân gỗ to ra do đâu?
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (37)

 
 
 
 • Thân gỗ to ra do sự lớn lên và phân chia của tế bào mô phân sinh :tầng sinh vở và tầng sinh trụ

    bởi Phạm Hương Liên 26/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Do sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trun
    bởi nguyễn vũ hoàng lan 26/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh :tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi Hoàng Thị Loan 28/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • than go to ra do su phan chia te bao o tang sinh vo va tang sinh tru

    bởi Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân 29/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • do vòng sinh trưởng của cây nhiều nên thân cây to ra

    bởi nguyễn minh truyết 02/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đó là do mô phân sinh đấy bạn

    bởi Portgas D . Ace 02/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.yes

    bởi tuấn Quang 02/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thân to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

    bởi Trương Trúc Ngân 02/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Do sự phân chia tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ .
    bởi Sakura Miyuko 03/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Vỏ cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ.

  - Trụ giữa to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh trụ.

  - Thân cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

    bởi Super Misoo 03/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân cây to ra là do sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • do sự phân chia các tê bào mô phân sinh ở tậng sinh vỏ và tâng sinh trụ

    bởi Nguyễn Trần Quốc An 08/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • do sự phát triển của tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

    bởi Lê Ly Na 08/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh - tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).
   • Tầng sinh vỏ hằng năm sinh ra một lớp vỏ ở phía ngoài và một lớp vỏ ở phía trong.
   • Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ) hằng năm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây. ở phía trong một lớp mạch gỗ.
    bởi Khưu Gia Bảo 09/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Thân cây gỗ to ra do sự phân chia các tể bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

   

    bởi Đinh Trí Dũng 26/01/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh - tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).

    bởi nguyen hoang dan 10/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tầng sinh trụ

    bởi Đào Thị Phương Thúy 07/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Phấn gỗ to ra do sự phân chia các tế bào ở mô phân sinh tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ
    bởi boys Bangtan 10/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Do sự 

  • Cây gỗ to ra nhờ sự phân chia các tế bào của mô phân sinh (tầng phát sinh - tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ).
   • Tầng sinh vỏ hằng năm sinh ra một lớp vỏ ở phía ngoài và một lớp vỏ ở phía trong.
   • Tầng sinh trụ (nằm giữa mạch rây và mạch gỗ) hằng năm sinh ra ở phía ngoài một lớp mạch rây. ở phía trong một lớp mạch gỗ.
    bởi -=.=- Gia Đạo 13/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • thân gỗ to ra nhờ sự phân chia tế bào của mô phân sinh ( tầng sinh vỏ , và tầng sinh chất )

    bởi Nguyễn Phương Thảo 02/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1