ON
YOMEDIA

Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân's Profile

Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân

Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 62
Điểm 408
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (64)

Điểm thưởng gần đây (130)

  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 2 Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 18 Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán) (+3đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trần Thanh Xuân Xuân: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 35 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm) (+3đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1