YOMEDIA

Nguyễn Phương Thảo's Profile

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 144
Điểm 613
Kết bạn

Bạn bè (7)

Hoạt động gần đây (158)

Điểm thưởng gần đây (144)

  • Nguyễn Phương Thảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Phương Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1