ON
YOMEDIA

boys Bangtan's Profile

boys Bangtan

boys Bangtan

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 77
Điểm 318
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (92)

  • boys Bangtan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • boys Bangtan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • boys Bangtan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • boys Bangtan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • boys Bangtan: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • boys Bangtan: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • boys Bangtan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • boys Bangtan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • boys Bangtan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • boys Bangtan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1