ADMICRO
VIDEO

Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti T của gen.

a) Xác định chiều dài của B.

b) Số nucleotit từng loại của gen B là bao nhiêu.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Dựa vào công thức:

  \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\)

  A + G = 50%N

  Hướng dẫn giải

  a) Chiều dài của gen là: \(L = \frac{N}{2} \times 3,4 = \frac{{3000}}{2} \times 3,4 = 5100{A^0}\)

  b) Ta có hệ phương trình 

  \(\left\{ \begin{array}{l} 2A + 2G = 300\\ 2A = 60\% \end{array} \right.\)

  ⇔ \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {A{\rm{ }} = {\rm{ }}T{\rm{ }} = {\rm{ }}30\% \;}\\ {G{\rm{ }} = {\rm{ }}X{\rm{ }} = {\rm{ }}20\% } \end{array}} \right.\)

  =>A = T = 900 

  =>G = X = 600 

    bởi Lê Thánh Tông 12/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON