đặc điểm của tế bào nhân sơ là gì ??

bởi Tô Trọng Hà ngày 23/08/2017

đặc điểm của tế bào nhân sơ là gì

Câu trả lời (1)

 •  Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ:

  – Chưa có nhân hoàn chỉnh.
  – Tế bào chất không có hệ thống nội màng.
  – Kích thước nhỏ(1/10 kích thước tế bào nhân thực).
  – Tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ có lợi:
  + Tỉ lệ S/V lớn thì tốc độ trao đổi chất với môi trường diễn ra nhanh.
  + Tế bào sinh trưởng nhanh, khả năng phân chia mạnh, số lượng tế bào tăng nhanh.

  bởi Lê Tường Vy ngày 01/01/1970
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan