Xác định nghĩa của từng tiếng tạo thành các từ Hán Việt khán giả,...

bởi thuy tien 11/01/2019

Bài 2 : Hãy xác định nghĩa của từng tiếng tạo thành các từ Hán Việt dưới đây:

a, khán giả : người xem ; thính giả : người nghe ; độc giả : người đọc.

b, yếu điểm : điểm quan trọng ; yếu lược : tóm tắt những điều quan trọng ; yếu nhân : người quan trọng.

Câu trả lời (3)

 • a, khán giả : người xem

  khán: xem              giả : người

  thính giả : người nghe 

  thính: nghe                     giả : người

  độc giả : người đọc

  độc:  đọc                        giả : người

   

  b, 

  yếu điểm : điểm quan trọng

  yếu: quan trọng                    điểm : điểm

  yếu lược : tóm tắt những điều quan trọng

  yếu: quan trọng                            lược : tóm tắt

  yếu nhân : người quan trọng

  yếu: quan trọng                           nhân : người

  bởi Từ Gia Lạc 11/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Các từ khán giả, thính giả và độc giả có điểm chung là từ giả. Từ giả có nghĩa là người. Như vậy, các tiếng còn lại có thể định nghĩa là: khán: xem; thính: nghe; độc: đọc.

  b) 

   

  yếu

  (quan trọng)

  yếu

  (những điều quan trọng)

  yếu

  (quan trọng)

  điểm

  (điểm)

  lược

  (tóm tắt)

  nhân

  (người)

  Chúc cậu học vui vẻ ^^  Nhớ tick mình

  bởi Anh Pham 13/01/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a. Các từ khán giả, thính giả và độc giả có điểm chung là từ giả. Từ giả có nghĩa là người. Như vậy, các tiếng còn lại có thể định nghĩa là:

  • Khán : nhìn trông coi.
  • Thính : nghe.
  • Độc : đọc

  b. Các từ trong câu đều có chung từ “yếu”. Từ yếu có nghĩa là quan trọng, cần thiết. Như vậy, các tiếng còn lại có thể định nghĩa là:

  • Điểm : vết đen, cái chấm, là điểm.
  • Lược : tóm tắt những điều cơ bản, chủ yếu.
  • Nhân : người.
  Like (3) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan