YOMEDIA

So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng với Luận cương tháng 10- 1930?

So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương tháng 10- 1930 do Trần Phú soạn thảo để thấy được sự đúng đắn sáng tạo của văn kiện trước và những điểm còn hạn chế của văn kiện sau ?

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Nội dung so sánh

  Bản Cương lĩnh Chính trị đầu tiên

   

  Bản Luận cương tháng 10-1930

  Tính chất

  Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản .

  Trước tiên làm cách mạng tư sản dân quyền, sau khi hoàn thành tiến thẳng lên XHCN, bỏ qua giai đoạn TBCN .

   

  Nhiệm vụ

  Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng .

   Đánh đổ đế quốc - phong kiến.là hai nhiệm vụ có quan hệ khắng khít

   

   

  Mục tiêu

  - Làm cho Việt Nam độc lập, thành lập chính phủ và quân đội công nông .

  - Tịch thu sản nghiệp của đế quốc và tư sản phản cách mạng chia cho dân nghèo

  - Làm cho Đông Dương độc lập, thành lập chính phủ và quân đội công nông, tiến hành cách mạng ruộng đất triệt để

  Lực lượng

  Công nông, tiểu tư sản, trí thức ; lợi dụng hoặc trung lập phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản.

  Giai cấp công nhân và nông dân

  Lãnh đạo

  Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Đông Dương

  Quan hệ quốc tế

  Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.

  Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới

   

   

   

   

  So sánh

  Ưu điểm

  - Là cương lĩnh cách mạng GPDT đầu tiên của Đảng với tư tưởng cốt lõi là độc lập tự do, thể hiện sự sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc với CNXH

  * Ý nghĩa :

  - Là đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo đầu tiên của Đảng ta.

  - Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi tới thành công.

  Hạn chế

  - Chưa thấy được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa nên không đưa vấn đề GPDT lên hàng đầu

  - Đánh giá không đúng khả năng tham gia cách mạng của giai cấp tiểu tư sản, tư sản dân tộc và trung tiểu đại chủ.

  - Những nhược điểm này dần dần được Đảng ta khắc phục qua quá trình đấu tranh thực tiễn của cách mạng .  

    bởi Khổng Trí 19/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)