Các thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được thành lập ở

bởi Huỳnh Đạt 11/01/2019

Câu 1: Các thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được thành lập ở

A. ven bờ phía tây Đại Tây Dương

B. ven bờ phía đông Đại Tây Dương

C. vùng vịnh Mêhicô

D. khu vực ngũ hồ

Câu 2: Các sọc đỏ và trắng trên quốc kì Mỹ hiện nay tượng trưng cho điều gì? 

A. Các bang lớn của miền Bắc và Nam của Mỹ

B. Biểu tượng cách điệu của một loài hoa ở Mỹ

C. Tượng trưng cho các bang đầu tiên của Mỹ

D. Chỉ là hoa văn cách điệu của quốc kì Mỹ

Câu 3: Nguyên nhân nào khiến cho quân 13 thuộc địa thất thế khi cuộc chiến mới bắt đầu?

A. Địa hình địa thế hiểm trở

B. Lối đánh du kích

C. Sự ủng hộ của Pháp

D. Lực lượng tổ chức kém

Câu 4: Ngày 4/7 hàng năm được chọn làm ngày kỷ niệm sự kiện gì ở Mỹ

A. Quốc khánh của Mỹ

B. Chiến tranh kết thúc

C. Thông qua Hiến pháp

D. Chiến thắng Xa-ra-to-ga

Câu 5: Trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776), lần đầu tiên đã khẳng định:

A. quyền con người và quyền công dân

B. quyền của người da trắng

C. quyền lực giới hạn của thực dân Anh

D. quyền tự do, bình đẳng, bác ái

Câu 6: Điểm giới hạn trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776) là gì?

A. Chưa xóa bỏ chế độ thực dân

B. Chỉ bảo vệ quyền lợi của người da trắng

C. Không xóa bỏ chế độ nô lệ

D. Chỉ để cao nguyên tắc chủ quyền dân tộc

Câu 7: Đâu không phải là nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

A. Có sự lãnh đạo tài tình của Oa-sinh-tơn

B. Có địa hình hiểm trở và hậu phương rộng lớn

C. Được sự ủng hộ của nhân tiến bộ thế giới

C. Thực dân Anh nhượng bộ đình chiến

Câu 8: Về thực chất, cuộc chiến của 13 thuộc địa Bắc Mỹ chống lại thực dân Anh là

A. một cuộc cách mạng tư sản

B. một cuộc nội chiến phong kiến

C. một cuộc chiến tranh giành độc lập

D. một cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập

 

Câu trả lời (9)

 • Câu 2 :C

  bởi B Ming_ 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1 : B

  bởi B Ming_ 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • câu 8 :C

  bởi B Ming_ 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 3: A

  bởi [PR] Sammer 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1A 2C 3D 4A 5D 6C 7C 8C

  bởi hoàng minh đức 11/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1B 2C 3A 4A 5D 6C 7C 8C

  bởi phùng kim huy 21/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • b-c-a-a-d-c-c-b

  bởi Dương Hà Thu 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.B 2.C 3.D 4.A 5.A 6.D 7.C 8.A

  bởi Mac Quang Huy 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1: Các thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ được thành lập ở

  A. ven bờ phía tây Đại Tây Dương

  B. ven bờ phía đông Đại Tây Dương

  C. vùng vịnh Mêhicô

  D. khu vực ngũ hồ

  Câu 2: Các sọc đỏ và trắng trên quốc kì Mỹ hiện nay tượng trưng cho điều gì? 

  A. Các bang lớn của miền Bắc và Nam của Mỹ

  B. Biểu tượng cách điệu của một loài hoa ở Mỹ

  C. Tượng trưng cho các bang đầu tiên của Mỹ

  D. Chỉ là hoa văn cách điệu của quốc kì Mỹ

  Câu 3: Nguyên nhân nào khiến cho quân 13 thuộc địa thất thế khi cuộc chiến mới bắt đầu?

  A. Địa hình địa thế hiểm trở

  B. Lối đánh du kích

  C. Sự ủng hộ của Pháp

  D. Lực lượng tổ chức kém

  Câu 4: Ngày 4/7 hàng năm được chọn làm ngày kỷ niệm sự kiện gì ở Mỹ

  A. Quốc khánh của Mỹ

  B. Chiến tranh kết thúc

  C. Thông qua Hiến pháp

  D. Chiến thắng Xa-ra-to-ga

  Câu 5: Trong tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776), lần đầu tiên đã khẳng định:

  A. quyền con người và quyền công dân

  B. quyền của người da trắng

  C. quyền lực giới hạn của thực dân Anh

  D. quyền tự do, bình đẳng, bác ái

  Câu 6: Điểm giới hạn trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ (1776) là gì?

  A. Chưa xóa bỏ chế độ thực dân

  B. Chỉ bảo vệ quyền lợi của người da trắng

  C. Không xóa bỏ chế độ nô lệ

  D. Chỉ để cao nguyên tắc chủ quyền dân tộc

  Câu 7: Đâu không phải là nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

  A. Có sự lãnh đạo tài tình của Oa-sinh-tơn

  B. Có địa hình hiểm trở và hậu phương rộng lớn

  C. Được sự ủng hộ của nhân tiến bộ thế giới

  C. Thực dân Anh nhượng bộ đình chiến

  Câu 8: Về thực chất, cuộc chiến của 13 thuộc địa Bắc Mỹ chống lại thực dân Anh là

  A. một cuộc cách mạng tư sản

  B. một cuộc nội chiến phong kiến

  C. một cuộc chiến tranh giành độc lập

  D. một cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập

  bởi Công Hi Lược 06/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan