Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ - Lịch sử 10

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

 • Bài học này giúp các em hiểu được, về thực chất Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một cuộc cách mạng Tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc (lật đổ sự thống trị của chính quyền thực dân Anh, mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.
 • Kết quả của chiến tranh: khai sinh một dân tộc mới – dân tộc tư sản Mỹ, phát triển theo con đường Tư Bản Chủ nghĩa.

Tóm tắt lý thuyết

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

 • Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp Tư Bản Chủ nghĩa ở 13 thuộc địa Anh phát triển.
  • Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như: rượu, thủy tinh, luyện kim, đóng tàu, dệt...
  • Miền Nam: Kinh tế đồn điền phát triển. sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu: ngô, bông, mía, thuốc lá...

 • Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy thương nghiệp, giao thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.

 • Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt giữa thuộc địa và chính quốc, giữa sự đòi hỏi phát triển và sự cản trở phi lí của thực dân Anh đã dẫn tới một cuộc đấu tranh quyết liệt. ⇒ Cách mạng bùng nổ.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

a. Nguyên nhân trực tiếp

Sự kiện “chè Bô-xtơn”, đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh.

Sự kiện chè Box-tơn

b. Diễn biến

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

9/1774

Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập tại Philadenphia

Thất bại  vua Anh ra lệnh trừng trị thuộc địa nổi loạn

4/1775

Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ

Thất bại

5/1775

Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập

 

Các thuộc địa tuyên bố tách khỏi nước Anh

4/7/1776

Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập tố cáo chế độ áp bức của thực dân Anh

Thành lập quốc gia độc lập - Hợp chủng quốc Mĩ.

17/10/1777

Chiến tranh ở Xa-ra-tô-ga

Chiến thắng tạo ra bước ngoặt của chiến tranh

1871

Trận I-oóc-tao

Giành thắng lợi cuối cùng Anh đầu hàng.

3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

a. Kết quả

 • Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
 •  Năm 1787 thông qua hiến pháp củng cố vị trí nhà nước Mĩ.

b. Ý nghĩa

 • Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh thành lập quốc gia tư sản.
 • Mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.
 • Thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.

c. Tính chất:

 • Là cuộc cách mạng tư sản, dưới hình thức là cuộc đấu tranh giành độc lập

Lời kết

 • Từ nội dung bài học này các em có thể chứng minh cuộc chiến tranh giành đọc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là một trong các cuộc cách mạng Tư sản trong thời kì cận đại.
 • Nhằm giúp các em củng cố lại nội dung bài học, mời các em cùng thử sức mình với các câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 30 trong phần sau. Ngoài ra, các bài tập trong sách giáo khoa đều được hướng dẫn giải chi tiết trong phần Giải bài tập Lịch sử 10 Bài 30. Nếu các em có thắc mắc về nội dung bài học thì nhớ đặt câu hỏi ở phần Hỏi đáp nhé.

 • Bài tiếp theo Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn