YOMEDIA

Xđ CTHH của sắt oxit

bởi Ban Mai 26/04/2019

1) cho 1,28g hỗn hợp bột sắt và sắt oxit hòa tan vào dd axit HCl thấy có 0,224 l H2 bay ra Mặt khác lấy 6,4g hỗn hợp ấy đem khử = H2 thấy còn 5,6g chất rắn . Xđ CTHH của sắt oxit

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2HCl---> FeCl2 + H2 (1)
  FexOy + 2yHCl---> xFeCl(2y/x) + yH2O (2)
  FexOy + yH2---> xFe + yH2O (3)
  nH2(1)= 0,224/22,4 = 0,01 (mol)
  mFe(1): 0,01.56 = 0,56 (g)
  mFe (6,4 g hh) là=0,56/1,28.6,4 = 2,8(g)
  =>mFexOy(3)= 6,4 – 2,8 = 3,6 (g)
  Theo PT (3):

  FexOy + yH2 --->xFe + yH2O
  56x+16y _______ x.56
  3,6 ___________ 2,8
  Ta có : (56x+16y)/3.6=56x/28 => x/y =1
  Vậy công thức của oxit sắt là: FeO

  bởi Nguyễn Văn Duy 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA