Xác định công thức hoá học của oxit sắt.

bởi Lê Bảo An 28/04/2019

Hoà tan hết 10,8 gam một oxit sắt vào dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 19,05 gam một muối sắt clorua. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.

Câu trả lời (1)

 • Vì sau phản ứng chỉ thu được 1 oxit sắt nên oxit sắt không phải là oxi sắt từ.

  Gọi CT oxit là \(Fe_2O_a\)

  \(Fe_2O_a\left(\dfrac{10,8}{112+16a}\right)+2aHCl\rightarrow2FeCl_a\left(\dfrac{10,8}{56+8a}\right)+aH_2O\)

  \(nFe_2O_a=\dfrac{10,8}{112+16a}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{10,8}{56+8a}.\left(56+35,5a\right)=19,05\)

  \(\Leftrightarrow a=2\)

  Vậy CT của oxit sắt là FeO

  bởi Hồng Phúc 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan