ADMICRO
UREKA

Viết pt xảy ra khi cho HCl,HBr ,HI tác dụng lần lượt với K2CO3, NA2SO3, MgCO3,CaCO3,AgNO3

viết pt xra khi cho HCl,HBr ,HI tác dụng lần lượt vs : K2CO3, NA2SO3, MgCO3,CaCO3,AgNO3,MnO2,KMnO4,K2Cl2O7.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • K2CO3 + 2HCl -> 2KCl + CO2 + H2O

  Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + SO2 + H2O

  MgCO3 + 2HCl ->MgCl2 + CO2 + H2O

  CaCO3 + 2HCl ->CaCl2 + CO2 + H2O

  AgNO3 + HCl -> AgCl + HNO3

  MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  2KMnO4 + 16HCl ->2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

  K2Cr2O7 + 14HCl -> 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

  Bạn làm tương tự nhé

    bởi Nguyen Mai 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF