AMBIENT

FeCl2 --2-->

-->

Viết phương trình phản ứng: Fe --1--> FeCl2 --2-->

bởi Lê Minh Bảo Bảo 28/04/2019

Viết phương trình phản ứng:

a) Fe --1--> FeCl2 --2--> Fe(OH)2 --3--> FeSO4 --4--> Fe(NO3)2

b) Al --1--> Al2O3 --2--> AlCl3 --3--> Al(OH)3 --4--> Al2O3

c) Cu --1--> CuO --2--> CuCl2 --3--> Cu(OH)2 --4--> CuO

d) Cu --1--> CuO --2--> CuCl2 --3--> Cu(NO3)2 --4--> Cu(OH)2 --5--> CuO --6--> Cu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a.Fe + 2HCl-----> FeCl2 + H2

  FeCl2 + 2NaOH----->Fe(OH)2 + 2NaCl

  Fe(OH)2+ H2SO4---->FeSO4 + 2H2O

  FeSO4 + Ba(NO3)2----->Fe(NO3)2 + BaSO4

  b.4Al + 3O2---t*-->2Al2O3

  Al2O3 + 6HCl------>2AlCl3 + 3H2O

  AlCl3 + 3NaOH----->Al(OH)3 + 3NaCl

  2Al(OH)3----t*---> Al2O3 + 3H2O

  c.2Cu+ O2--t*->2CuO

  CuO + 2HCl---->CuCl2 + H2O

  CuCl2 + 2NaOH----->Cu(OH)2 + 2NaCl

  Cu(OH)2---t*---> CuO + H2O

  d.2Cu+ O2--t*->2CuO

  CuO + 2HCl---->CuCl2 + H2O

  CuCl2 + 2AgNO3-----> Cu(NO3)2 + 2AgCl

  Cu(NO3)2 + 2NaOH-----> Cu(OH)2 + 2NaNO3

  Cu(OH)2---t*--->CuO + H2O

  CuO + H2---t*--> Cu + H2O

  bởi Hương Xuân 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>