YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết phương trình điện phân có màng ngăn của KCl

1) KCl\(\rightarrow\)KOH\(\rightarrow\)KCl\(\rightarrow\)Cl2\(\rightarrow\)HCl\(\rightarrow\)FeCl2\(\leftrightarrow\)FeCl3

2) Cl2\(\rightarrow\)KCLO3\(\rightarrow\)O2

3) Cl2+?\(\rightarrow\)KClO

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1)

  2KCl + 2H2O --( Điện phân dd có màng ngăn )--> 2KOH + Cl2 + H2

  2KOH+ MgCl2 -> 2KCl + Mg(OH)2

  2KCl + 2H2O --( Điện phân dd có màng ngăn )--> 2KOH + Cl2 + H2

  2Cl2 + 2H2O -> 4HCl + O2

  2HCl + Fe(OH)2 -> FeCl2 + 2H2O

  2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3

  2FeCl3 + Fe --to, xt-> 3FeCl2

  2)

  3Cl2 + 6KOHdamdac --to-> 5KCl + KClO3 + 3H2O

  2KClO3 \(\xrightarrow[to]{MnO2}\) 2KCl + 3O2

  3) Cl2 + 2KOH -> H2O + KCl + KClO

    bởi Phạm Thị Hà 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON