AMBIENT

Viết phương trình điện phân có màng ngăn của KCl

bởi bach hao 29/05/2019

1) KCl\(\rightarrow\)KOH\(\rightarrow\)KCl\(\rightarrow\)Cl2\(\rightarrow\)HCl\(\rightarrow\)FeCl2\(\leftrightarrow\)FeCl3

2) Cl2\(\rightarrow\)KCLO3\(\rightarrow\)O2

3) Cl2+?\(\rightarrow\)KClO

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1)

  2KCl + 2H2O --( Điện phân dd có màng ngăn )--> 2KOH + Cl2 + H2

  2KOH+ MgCl2 -> 2KCl + Mg(OH)2

  2KCl + 2H2O --( Điện phân dd có màng ngăn )--> 2KOH + Cl2 + H2

  2Cl2 + 2H2O -> 4HCl + O2

  2HCl + Fe(OH)2 -> FeCl2 + 2H2O

  2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3

  2FeCl3 + Fe --to, xt-> 3FeCl2

  2)

  3Cl2 + 6KOHdamdac --to-> 5KCl + KClO3 + 3H2O

  2KClO3 \(\xrightarrow[to]{MnO2}\) 2KCl + 3O2

  3) Cl2 + 2KOH -> H2O + KCl + KClO

  bởi Phạm Thị Hà 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>