Tính V H2 sinh ra (đktc)

bởi hà trang 29/05/2019

1. Cho 5,6g Fe td vs 200ml dd HCl 1,5M.

a) Tính V H2 sinh ra (đktc)

b) Tính nồng độ mol các chất sau p.ư (biết thể tích dd bay ra ko đáng kể)

2. Cho 100ml dd NaOH 1M td với 200ml dd HCl 1M

a) Viết PTHH

b) Tính nồng độ mol các chất sau p.ư.

Câu trả lời (1)

 • n Fe =\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

  n HCl = CM*V = 1,5*0,2 = 0,3 (mol)

  Fe + 2HCl ----> FeCl2 + H2

  1____2________1______1 (mol)

  0,1--> 0,2-------->0,1_____ (mol)

  * lập tỉ lệ và so sánh

  \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,3}{2}\)=> Fe phản ứng hết, HCl dư sau phản ứng

  n HCl dư = 0,3 -0,2 =0,1 (mol)

  trong dd sau phản ứng có HCl sư và FeCl2

  V dd sau phản ứng = V HCl =0,2 (l)

  CM của HCl = \(\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

  CM của FeCl2 = \(\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

  bởi Nguyen Thao Nguyen 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lan Anh

  Nêu và giả thích hiện tượng khi :
  1.Thả đinh sắt vào dd HCl
  2.Sục khí SO3 vào nước, sau đó thả vào đó mẩu giấy quỳ tím

  3.Cho mẩu kim loại K vào cốc nước có sẵn phenolphtalein

  4.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  5.Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chứa dd NaOH có để sẵn 1 mẩu giấy quỳ tím
  Giúp mk vs mai mk thi HK r tks nhìu !

 • hi hi

  Tại sao sắt nguyên chất trong không khí thì không bị rỉ , nhưng sắt có tạp chất để lâu trong không khí lại bị rỉ ??

  Mn hộ tớ nha , mơn nhiều

 • hi hi

  Hoà tan 21.6g hỗn hợp Fe, Fe2O3 vào dung dịch HCl 7.3% sau phản ứng thu được 2.24l khí H đkc

  A) tính mFe ,Fe2O3 có trong hổn hợp

  b) tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng

 • Bo Bo

  Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài KK thu được 12 gam hỗn hợp A gồm FeO , Fe2O3 , Fe3O4 và Fe dư . Hoà tan A bằng lượng vừa đủ 200 ml dd HNO3 thu được 2,24 lít NO ! ở đktc . Tính m và CM dd HNO3:

 • Phong Vu

  Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài KK thu được 12 gam hỗn hợp A gồm FeO , Fe2O3 , Fe3O4 và Fe dư . Hoà tan A bằng lượng vừa đủ 200 ml dd HNO3 thu được 2,24 lít NO ! ở đktc . Tính m và CM dd HNO3:

 • Nguyễn Thị An

  cho 6,28 g hỗn hợp A gồm Al, Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 3,136 lit khí H2 (ĐKTC). Toàn bộ lượng H2 này tác dụng vừa đủ với hỗn hợp B gồm 3,2 gam Fe2O3 và a gam FexOy . Sau khi kết thúc thu được 5,6 gam Fe.

  a)Tính khối lượng mỗi chất trong A và giá trị của a

  b)Lập công thức hoá học của FexOy

 • Nguyễn Thị Trang

  Hòa tan 5,6g Fe bằng dd H2SO4 đặc nóng dư thu được V (l) SO2 (đktc). Cho V lít SO2 lội qua dd KMnO4 0,25M thì làm mất màu tối đa Y ml KMnO4. Giá trị của Y là

 • Phạm Khánh Linh

  hòa tan hết 4,176 gam hỗn hợp rắn X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong V (ml) dung dịch HCl 1M , vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,136 gam muối khan. tính V?

 • Ha Ku

  Cho 10,8 g hỗn hợp kim loại gồm(Mg,Fe) hòa tan hết vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A. cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thì thu được kết tủa B ,đem kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu đc 16 g chất rắn. Tính khối lượng kết tủa B

 • Hoàng My

  cho m g Fe tác dụng với 100g dung dịch HCl 3,65%( vừa đủ) thu được V lít khí(đktc). Tính m và V?