AMBIENT

Tính số mol HNO3 pứ và thể tích khí NO

bởi Hoa Lan 28/04/2019

cho 0.1mol fe vào dd HNO3 sau pứ hoàn toàn thu được khí NO duy nhất và dd A .cô cạn dd A thì 22.34g chất rắn B . tính số mol HNO3 pứ và thể tích khí NO .

b nhiệt phân hoàn toàn B thu được bao nhiêu g chất rắn
ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Chất rắn gồm Fe(NO3)2 x mol và Fe(NO3)3 y mol

  => x + y = 0,1 (theo Fe) và 180x + 242y = 22,34

  => x = 0,03 và y = 0,07.

  a. Bảo toàn e: nNO = (0,03.2 + 0,07.3)/3 = 0,09 => nHNO3 = 0,09.4 = 0,36 mol. và VNO = 0,09.22,4 = 2,016 lít.

  b. Nhiệt phân B được chất rắn là Fe2O3 = 1/2 . 0,1 = 0,05 mol

  => m = 0,05. 160 = 8g

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>