Tính nồng độ phần trăm các chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

bởi Lê Bảo An 29/04/2019

Cho một lá sắt có khối lượng 5 gam vào 50 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô và cân nặng 5,16 gam. Tính nồng độ phần trăm các chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

Câu trả lời (1)

 • Fe + CuSO4 ----> FeSO4 + Cu
  ..x......................................

  mFe tăng = mCu - mFe

  <=> 64x - 56x = 2,58 - 2,5 = 0,08

  <=> 8x = 0,08

  <=> x = 0,01

  Theo đề bài

  mCuSO4 = 15%.( 25.1,12 ) = 4,2

  => nCuSO4 = 0,02625 mol

  Ta có

  0,01/1 < 0,02625

  => Dư CuSO4, n dư = 0,02625 - 0,01 = 0,01625

  => mCuSO4 dư = 0,01625.160 = 2,6

  Theo phản ứng mFeSO4 = 0,01.152 = 1,52 g

  Theo định luật bảo toàn khối lượng:

  mdd sau phản ứng = 0,01.56 + 1,12.25 - 0,08 = 28,48

  % FeSO4 = 1,52 : 28,48 . 100 = 5,34%
  % CuSO4 = 2,6 : 28,48 . 100 = 9,13%

  bởi nguyễn huyền 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan