AMBIENT

Tính nồng độ mol của dung dịch muối sau phản ứng

bởi hi hi 29/05/2019

Bài 1: Cho 300ml dung dịch NaOH 5M vào 700ml dung dịch H2SO4

a) Viết PTHH

b) Tính nồng đọ mol của dung dịch muối sau phản ứng

Bài 2: Cho 300ml dung dịch NaOH 5M vào 700ml dung dịch H2SO4 1M

a) Viết PTHH

b) Tính nồng độ mol các chất sau phản ứng

GIÚP MÌNH VS !!!!!!!
ĐANG CẦN GẤP
(Mấy bài này cô mình tự ra)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1: Đề thiếu dữ kiện: ko cho biết pư có xảy ra hoàn toàn hay không hoặc thiếu nồng độ mol của H2SO4...

  Gỉa sử, pư xảy ra hoàn toàn:

  nNaOH= 0.3*5=1,5 mol

  a)2NaOH +H2SO4 ---> Na2SO4 +2H2O

  1,5 .............................0,75

  =>mNa2SO4= 0.75*142=106.5g

  Bài 2: nNaOH=0.3*5=1,5 mol

  nH2SO4=0.7*1=0,7 mol

  =>NaOH dư 0,8 mol

  a)2NaOH +H2SO4 ---> Na2SO4 +2H2O

  1,5 0,7 0,7

  b) Vdd = 0,3+0,7=1lít

  CMNa2SO4=0,7/1=0,7M

  CMNaOH dư = 0,8/1=0,8 M

  bởi Nguyễn Thị Phương Lan 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>