YOMEDIA

Tính nồng độ % của dd hcl cần dùng vừa đủ

Hòa tan 1,2g hh gồm fe và cu vào 10 g dd hcl dư thu được 0,224l khí (đktc)

a) tính % theo khối lượng của mỗi kim loại

b) tính nống độ % của dd hcl cần dùng vừa đủ

  bởi Lê Minh Hải 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a, PTHH: Fe+2HCl--->FeCl2+H2

  nH2= \(\dfrac{0,224}{22,4}=0,01\) mol

  Theo pt: nFe=nH2=0,01 mol

  => mFe= 0,01.56= 0,56 g

  mCu= 1,2-0,56= 0,64 g

  => %Fe= \(\dfrac{0,56}{1,2}.100\%\approx46,7\%\)

  %Cu= 100%-46,7%= 53,3%

  b, Theo pt: nHCl=2.nH2= 2.0,01=0,02 mol

  => mHCl= 0,02.36,5= 0,73 g

  => C%ddHCl= \(\dfrac{0,73}{10}.100\%=7,3\%\)

    bởi Nguyễn Thu Hà 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA