AMBIENT

Tính m muối khi cho 4,48 lít CO2 tác dụng với 300g NaOH?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 23/04/2019

Cho 4,48 lít khí CO2 tác dụng với 300g dd NaOH, thu được muối trung hòa.

a, Viết PTHH

b, Tính khối lượng muối thu được

c, Tính nồng độ phần trăm dd NaOH cần dùng.

giúp mình với ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • vì đề bài chỉ cho là thu được muối trung hòa nên chúng ta phải xét hai trường hợp

  Th1: chỉ tạo Na2CO3 .pthh:

  2 NAOH + CO2 tạo ra NA2CO3 +H2O ,nCO2=0,2 mol

  nNA2CO3 = nCO2=0,2 mol

  mNA2CO3=21,2 g ,m CO2=8,8 g

  mdd = 8,8 + 300 =308,8 g

  C% NA2CO3=21,2/308,8 nhân 100% =6,67%

  Th2 :Tạo hỗn hợp hai muối Pthh:

  2NAOH +CO2tạo ra NA2CO3 +H20 (1)

  NAOH +CO2 tạo ra NAHCO3 (2)

  nhưng ở th2 này bạn chưa cho biết CM NAOH để tính số mol của NAOH rồi từ đó mới có thể tính ra số mol của hai muối cũng như tìm ra khối lượng để có thể tính nồng độ % vì vậy với bấy nhiêu dữ kiện chỉ làm được trường hợp 1 nhưng thực chất bài toán này có hai trường hợp

  bởi Trần Thu Hương 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>