AMBIENT

Tính khối lượng sắt

bởi My Le 02/06/2019

cho m gam Fe cháy trong oxi 1 thời gian thu đc 36 gam chất rắn a gồm 4 chất , hòa tan a bằng HNO3 dư th4 đc 6,72 lít NO ở dktc , tính m

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Đối với dạng cho Fe tác dụng oxi tạo thành hỗn hợp oxit thì sẽ quy đổi về thành 2 oxi đơn giản là FeO và Fe2O3.

  PTHH:

  3FeO + 10HNO3 ---> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

  x..........................................................x/3

  Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 3H2O

  y

  Ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}72x+160y=36\\\dfrac{x}{3}=0,3\end{matrix}\right.\) => x= 0,9; y= -0,18

  (mol của x và y có thể âm vì 2 chất đã đặt ra chỉ là giả định)

  => nFe = x + 2y = 0,9 - 2.0,18 = 0,54 mol

  => mFe = 30,24 g

  bởi Nguyễn Hồng Hạnh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>