Tính khối lượng quặng FeS2 cần dùng để sản xuất được 92 tấn H2SO4?

bởi Trần Hoàng Mai 18/04/2019

Tính khối lượng quặng FeS2 cần dùng để sản xuất được 92 tấn H2SO4. Biết hiệu suất của phản ứng là 80%.

Câu trả lời (1)

 • PTHH:

  \(4FeS_2\left(\dfrac{23.10^6}{49}\right)+11O_2\rightarrow2Fe_2O_3+8SO_2\left(\dfrac{46.10^6}{49}\right)\)

  \(2SO_2\left(\dfrac{46.10^6}{49}\right)+O_2\rightarrow2SO_3\left(\dfrac{46.10^6}{49}\right)\)

  \(SO_3\left(\dfrac{46.10^6}{49}\right)+H_2O\rightarrow H_2SO_4\left(\dfrac{46.10^6}{49}\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{92.10^6}{98}=\dfrac{46.10^6}{49}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{FeS_2\left(pứ\right)}=\dfrac{23.10^9}{49}.120=\dfrac{2760.10^6}{49}\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{FeS_2\left(dung\right)}=\dfrac{\dfrac{2760.10^6}{49}}{80\%}=\dfrac{3450.10^6}{49}\left(g\right)=\dfrac{3450}{49}\left(tan\right)\)

  bởi Hiền Mai 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan