Tính khối lượng muối thu được

bởi Nguyễn Anh Hưng 29/05/2019

nhiet phan hoan toan 20 g hon hop X gom MgCO3,BaCO3,CaCO3 thu duoc 10,32 g chat ran va V lit khi.

a;Tinh V lit khi b;Mat khac hoa tan 20 g hon hop X bang dung dich HCl 8,118%(D=1,05g/ml).Luong axit can du 25% so voi luong dung dich can dung duoc ddY.Tinh khoi luong muoi thu duoc trong dung dich Y va the tich dung dich axit da dung

Câu trả lời (1)

 • a) MgCO3 -to-> MgO +CO2 (1)

  BaCO3 -to-> BaO +CO2 (2)

  CaCO3 -to-> CaO +CO2 (3)

  ADĐLBTKL ta có :

  mCO2=20-10,32=9,68(g)

  =>nCO2=0,22(mol)

  =>VCO2=4,298(l)

  b) MgCO3 +2HCl --> MgCl2 +CO2 +H2O (4)

  BaCO3 +2HCl --> BaCl2 +CO2 +H2O (5)

  CaCO3 +2HCl --> CaCl2 +CO2+ H2O (6)

  theo (1,2,3) : nX=nCO2=0,22(mol)

  theo (4,5,6) : nCO2=nX=0,22(mol)

  nHCl=2nX=0,44(mol)

  mHCl=16,06(g)

  =>mHCl( đã dùng)=\(\dfrac{16,06}{125}.100=12,848\left(g\right)\)

  =>mdd HCl=158,265(g)

  =>VHCl=150,72(ml)=0,12072(l)

  ADĐLBTKL ta có :

  mY=20+158,265-0,22.44=168,576(g)

  bởi Quỳnh Như 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan