ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch sau phản ứng.

Cho 4,48lit CO2 đktc tác dụng hoàn toàn với 50g dd NaOH 20%. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch sau phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nCO2=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\\nNaOH=\dfrac{50.20}{100.40}=0,25\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta xét tỉ lệ :

  \(T=\dfrac{nNaOH}{nCO2}=\dfrac{0,25}{0,2}=1,25< 2\)

  Ta thấy : 1 < T < 2 => sau p/ư thu được 2 muối là muối trung hòa và muối axit

  Gọi x ,y lần lượt là số mol của CO2 tham gia vào 2 PT tạo 2 muối

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O\)

  x mol........... 2 xmol............. x mol

  \(\left(2\right)CO2+NaOH->NaHCO3\)

  y mol........... y mol.............. y mol

  Ta có hệ PT : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,2\\2x+y=0,25\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,15\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}nNa2CO3=0,05\left(mol\right)\\nNaHCO3=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}mNa2CO3=0,05.106=5,3\left(g\right)\\mNaHCO3=0,15.84=12,6\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Nguyễn Thị Lan Anh 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1