YOMEDIA

Tính khối lượng muối khan

bởi Nguyễn Lệ Diễm 01/06/2019

Cho 6,72 gam Fe tác dụng với 0,4 lít dung dịch HNO3 1M thu được V lít khí NO và dung dịch X. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Fe + 4HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

  nFe=\(\dfrac{6,72}{56}=0,12\left(mol\right)\)

  nHNO3=0,4.1=0,4(mol)

  VÌ 0,12.4>0,4 nên Fe dư

  Theo PTHH ta có:

  \(\dfrac{1}{4}\)nHNO3=nFe(NO3)3=0,1(mol)

  mFe(NO3)3=0,1.242=24,2(g)

  bởi Nguyen Anh Tu 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>