YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính khối lượng khí sinh ra ở ĐKTC

1. Cho m (g) Fe tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCL 1,5M thu được V (l) khí ĐKTC. Tính m và V

2. Cho 23g Na tan hết trong 97,8 g H20

a). Tính khối lượng khí sinh ra ở ĐKTC

b). Tính khối lượng dd thu duoc sau p/ứng.

c). .............................NaOH tạo thành

d)Tính C% dd NaOH thu duoc sau phản ứng

Giair chi tiết nhé :))

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2. Cho 23g Na tan hết trong 97,8 g H20

  a). Tính khối lượng khí sinh ra ở ĐKTC

  b). Tính khối lượng dd thu duoc sau p/ứng.

  c). .............................NaOH tạo thành

  d)Tính C% dd NaOH thu duoc sau phản ứng

  ----

  a) PTHH: 2 Na + 2 H2O -> 2 NaOH + H2

  nNa= 23/23= 1(mol)

  nH2O= 97,8/18 = 5,433(mol)

  Vì: 1/2 < 5,433/2

  => Na hết, H2O dư, tính theo nNa

  nH2= 1/2 . nNa= 1/2 . 1= 0,5(mol)

  => V(H2, đktc)= 0,5.22,4= 11,2(l)

  b) mH2= 0,5.2= 1(g)

  => mddsauphảnứng= mNa + mH2O - mH2= 23+ 97,8 - 1= 119,8(g)

  c) nNaOH= nNa= 1(mol)

  => mNaOH= 1.40= 40(g)

  d) Nồng độ phần trăm dd NaOH tạo thành:

  C%ddNaOH = (40/119,8).100 \(\approx\) 33,389%

    bởi Tuấn Anh Nguyễn Ngô 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON