Tính khối lượng khí sinh ra ở ĐKTC

bởi Hoa Lan 20/04/2019

1. Cho m (g) Fe tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCL 1,5M thu được V (l) khí ĐKTC. Tính m và V

2. Cho 23g Na tan hết trong 97,8 g H20

a). Tính khối lượng khí sinh ra ở ĐKTC

b). Tính khối lượng dd thu duoc sau p/ứng.

c). .............................NaOH tạo thành

d)Tính C% dd NaOH thu duoc sau phản ứng

Giair chi tiết nhé :))

Câu trả lời (1)

 • 2. Cho 23g Na tan hết trong 97,8 g H20

  a). Tính khối lượng khí sinh ra ở ĐKTC

  b). Tính khối lượng dd thu duoc sau p/ứng.

  c). .............................NaOH tạo thành

  d)Tính C% dd NaOH thu duoc sau phản ứng

  ----

  a) PTHH: 2 Na + 2 H2O -> 2 NaOH + H2

  nNa= 23/23= 1(mol)

  nH2O= 97,8/18 = 5,433(mol)

  Vì: 1/2 < 5,433/2

  => Na hết, H2O dư, tính theo nNa

  nH2= 1/2 . nNa= 1/2 . 1= 0,5(mol)

  => V(H2, đktc)= 0,5.22,4= 11,2(l)

  b) mH2= 0,5.2= 1(g)

  => mddsauphảnứng= mNa + mH2O - mH2= 23+ 97,8 - 1= 119,8(g)

  c) nNaOH= nNa= 1(mol)

  => mNaOH= 1.40= 40(g)

  d) Nồng độ phần trăm dd NaOH tạo thành:

  C%ddNaOH = (40/119,8).100 \(\approx\) 33,389%

  bởi Tuấn Anh Nguyễn Ngô 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Đào

  cho 5,6g sắt vào bình 50ml H2SO4 loãng.Tính số lượng muối sau phản ug

 • Suong dem

  Hoàn thành sơ đồ phản ứng

  Fe->FeCl2-> FeCl3->FeCl2

  FeCl3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe->FeCl3->Fe

 • A La

  1.Khử một lượng oxit sắt chưa biết bằng H2 nóng, dư. Sản phẩm hơi tạo ra hấp thụ bằng 100g dd H2SO4 98% thì nồng độ giảm đi 3.405%. chất rắn thu được sau p/ứ khử đc hoà tan bằng H2SO4 loãng thoát ra 3.361lít khí H2 (đktc). tìm CTHH của oxit sắt bị khử

  2. HH khí gồm NO, NO2 và một oxit NxOy có thành phần 45%V.NO; 15% V.NO2;40%V.NxOy. trong đó có 23.6% lượng NO còn trong NxOy có 69.6% lượng oxi. hãy xác định CTHH của oxit NxOy

  3. Khử hoàn toàn 8g oxit kim loại cần 3.36 lít khí CO (đktc). Mặt khác, để hoà tan vừa hết lượng kim loại vừa thu được phải dùng hết 200ml dd HCl 1M. Xác định công thức của oxit kim loại ban đầu.

  giúp mình với, cảm ơn nha

 • Mai Hoa

  như thế nào gọi là chất có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa yếu và không có tính oxi hóa?

 • Nguyễn Hạ Lan

  khử hoàn toàn 16g 1 oxit sắt cần dùng 6,72 l co ở DKTC

  a)XĐCT oxit sắt

  b) dẫn khí sinh ra vào 200ml dd Ba(OH)2 1M tính m kết tủa

 • thanh hằng

  Viết phương trình cân bằng của:

  a) Fe + HNO3-->Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

  b) Mg + HNO3-->Mg(NO3)2 + NxOy + H2O

  c) FexOy + H2SO4-->Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  d) FexOy + HNO3-->Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

  e) CrI3 + Cl2 + KOH-->K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O

  f) Cu2S + HNO3 loãng-->NO + Cu(NO3)2 + CuSO4 + H2O

 • can chu

  Bt1:Hòa tan hoàn toàn m(g) 1 oxit Fe có công thức FexOy cần vừa đủ 800ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch A và 0,1 mol NO

  a, Tính khối lượng muối thu đc

  b, tính khối lượng oxit

  c, viết phương trình

  Bt2: trộn 0,1 mol Fe2O3 ; 0,1mol Fe3O4 ; 0,3 mol CuO rồi cho tác dụng với 0,8 mol Al. Sau phản ứng thu được chất rắn A. Hòa tan A = dung dịch B. Hỏi cô cặn B được bao nhiêu muối ?

  giúp em với. sáng thứ 6 ngày 27/7 em phải nộp bài rồi ạ T.T

 • cuc trang

  Câu 1:Trong các quặng sau đây, quặng nào có hàm lượng sắt cao hơn.

  a. Manhetit ( Fe3O4) b. Hematit ( Fe2O3)

  Câu 2: Nếu có 1 mol phân tử H2 và 1 mol phân tử O2 , hãy cho biết:

  a. Số phân tử chất mỗi chất là bao nhiêu ?

  b. Khối lượng mol của mỗi chất là bao nhiêu ?

  c. Thể tích mol các khí trên khi ở cùng điều kiện t0, p là thế nào? Nếu ở cùng dktc, chúng có thể tích là bao nhiêu?

 • Ban Mai

  1) cho 1,28g hỗn hợp bột sắt và sắt oxit hòa tan vào dd axit HCl thấy có 0,224 l H2 bay ra Mặt khác lấy 6,4g hỗn hợp ấy đem khử = H2 thấy còn 5,6g chất rắn . Xđ CTHH của sắt oxit

 • Lê Nhật Minh

  Biết rằng sắt có thể bị nam châm hút, có khối lượng riêng D=7,8 g/cm3 ; nhôm có D=2,7 g/cm3 và gỗ tốt ( coi như là xenlulozo) có \(D\approx0,8\) g/cm3. Hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất.

  GIÚP MIK VỚI NHAhihivuiMAI MIK CẦN GẤPgianroikhocroi