AMBIENT

Tính khối lượng kết tủa Y và khối lượng dung dịch X?

bởi Hoa Hong 29/05/2019

cho 48,4 gam sắt (III) nitrat và 32 gam natri hidroxit vào 400 gam nước , phản ứng hoàn toàn . thu được dung dịch X và kết tủa Y . tính khối lượng kết tủa Y và khối lượng dung dịch X?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Fe\left(NO_3\right)_3}=\dfrac{48,4}{242}=0,2mol\)

  \(n_{NaOH}\dfrac{32}{40}=0,8mol\)

  Fe(NO3)3+3NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)3\(\downarrow\)+NaNO3

  - Tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,8}{3}\)

  nên NaOH dư

  \(n_{Fe\left(OH\right)_3}=n_{Fe\left(NO_3\right)_3}=0,2mol\)

  mY=0,2(56+17.3)=21,4 gam

  mddY=48,4+32+400-21,4=458,8 gam

  bởi Nguyễn Nga 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>