AMBIENT

Tính khối lượng kết tủa, và nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl sau khi tách khỏi kết tủa

bởi An Nhiên 29/05/2019
đổ 16,25g FeCl3 vào dd NaOH 10% . Tính khối lượng kết tủa, và nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl sau khi tách khỏi kết tủa
ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{FeCl_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{16,25}{162,5}=0,1mol\)

  FeCl3+3NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)3\(\downarrow\)+3NaCl

  0,1........0,3............0,1...........0,3

  \(m_{Fe\left(OH\right)_3}=0,1.107=10,7gam\)

  \(m_{dd_{NaOH}}=\dfrac{0,3.40.100}{10}=120gam\)

  \(m_{dd}=16,25+120-10,7=125,55gam\)

  C%NaCl=\(\dfrac{0,3.58,5.100}{125,55}\approx\)14%

  bởi Nguyễn Thuỵ Vy 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA