AMBIENT

Tính khối lượng kết tủa BaSO4

bởi Goc pho 18/05/2019

Cho 24.8 g hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO4 tác dụng dd BaCl2 dư tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa tác dụng dung dịch HCl thấy thoát ra 2.24 lít khí ở đktc và còn lại b gam chất rắn không tan. Tính a,b

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3+BaCl2-->2NaCl+BaCO3

  Na2SO4+BaCl2-->2NaCl+BaSO4

  BaCO3+2HCl-->BaCl2+H2O+CO2

  nCO2=0,1(mol)

  =>nBaCO3=0,1(mol)=>nNa2CO3=0,1(mol)

  =>mNa2CO3=10,6(g)

  mNa2SO4=14,2(g)

  =>nNa2SO4=0,1(mol)

  =>nBaSO4=0,1(mol)=>mBaSO4=23,3(g)

  a=mBaSO4+mBaCO3=23,3+0,1*100=33,3(g)

  b=mBaSO4=23,3(g)

  bởi Nguyễn Thanh 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>