AMBIENT

Tính khối lượng kết tủa B

bởi Ha Ku 18/05/2019

Cho 10,8 g hỗn hợp kim loại gồm(Mg,Fe) hòa tan hết vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A. cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thì thu được kết tủa B ,đem kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu đc 16 g chất rắn. Tính khối lượng kết tủa B

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2

  x........................x

  2Fe + 6HCl \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 3H2

  y..........................y

  MgCl2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Mg(OH)2\(\downarrow\) + 2NaCl

  x......................................x

  FeCl3 + 3NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)3\(\downarrow\) + 3NaCl

  y.......................................y

  Mg(OH)2 \(\rightarrow\) MgO + H2O

  x......................x

  2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + H2O

  y.....................0,5y

  m hỗn hợp = 10,8(g) \(\Rightarrow\) 24x + 56y =10,8 (1)

  m MgO + m Fe2O3 = 16(g)

  \(\Rightarrow\) 40x + 160. 0,5y = 16 (2)

  GIải hệ (1),(2) : x=0,1; y=0,15

  m Mg(OH)2 + m Fe(OH)3

  = 58. 0,1 + 107 . 0,15

  = 21,85(g)

  bởi Tuyết Linh Nhi 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA