ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng dd H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hỗn hợp oxit trên

Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam CuO và ZnO cần 100ml dd HCl 3M.

a) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính khối lượng dd H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hỗn hợp oxit trên.

Bài 2: Trung hòa 200ml dd H2SO4 1M. Phản ứng xong thu được 3,36 l khí H2 (đktc)

a) PTHH ?

b) Khối lượng các chất sau phản ứng?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  CuO +2HCl= CuCl2 +H2O
  ZnO+2HCl= ZnCl2 +H2O
  gọi x,y là mol của CuO, ZnO
  80x + 81y = 12.1
  2x+2y = 0.3
  => x=0.05 , y=0.1 => mCuO= 4 %CuO=4/12.1 m ZnO=8.1 =>%ZnO=8.1/12.1
  nH2SO4=1/2nHCl=0.3/2 =0.15
  mH2SO4=0.15x98=14.7g => mddH2SO4=14.7/20%=73.5g

    bởi Thiên thần Lãng du 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1