ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu

GIÚP EM VỚI! Hu hu...khocroi

200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3.

a. Viết phương trình hóa học.

b. Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

Mơn các anh chị!vui

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(a.\)

  \(CuO\left(a\right)+2HCl\left(2a\right)\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

  \(Fe_2O_3\left(b\right)+6HCl\left(6b\right)\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

  \(b.\)

  20 gam hỗn hợp : \(\left\{{}\begin{matrix}CuO:a\left(mol\right)\\Fe_2O_3:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow80a+160b=20\left(I\right)\)

  \(n_{HCl}=0,7\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow2a+6b=0,7\left(II\right)\)

  Giai (I) và (II) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,05\left(mol\right)\\b=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_{CuO}=0,05.80=4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Fe_2O_3}=20-4=16\left(g\right)\)

    bởi Huyền Trang Nguyễn Thị 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1