Tính khối lượng của Fe và axit phản ứng

bởi bich thu 01/06/2019

cho HCL tác dụng với Fe thu được 16,8l h2(đktc)
a) tính khối lượng của Fe và axit phản ứng
b) tính khối lượng muối sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • pt Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2

  A) nH2 =\(\dfrac{16,8}{22,4}\)=0,75 mol

  theo pt nFe =nH2=0,75 MOL \(\Rightarrow\)m Fe =0.75*56=42 g

  theo pt nHCl =2 n H2=1,5 mol \(\Rightarrow\)mHCL=54,75 g

  B )theo pt nFeCl2=nH2=0,75g \(\Rightarrow\)mFeCl2=95,25 g

  bởi Vũ Thuỵ Quỳnh Nhi 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan