Tính khối lượng các kim loại trong lá sắt lấy ra khỏi dd CuSO4

bởi thùy trang 24/04/2019

1) Hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 có khối lượng 38,2g tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được khí A. Cho toàn bộ khí A vào dd Ca(OH)2 dư thu được 30g kết tủa. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

2Cho một lá sắt nặng 50g nhúng vào 200g dd CuSO4 20%. Sau một thời gian lấy lá sắt ra, rửa nhẹ làm khô cân được 51,6g. Tính khối lượng các kim loại trong lá sắt lấy ra khỏi dd CuSO4

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Gọi x,y lần lượt là số mol của Na2CO3, K2CO3

  Pt: Na2CO3 + 2HCl --> 2NaCl + H2O + CO2

  ...........x......................................................x

  ......K2CO3 + 2HCl --> 2KCl + H2O + CO2

  ...........y....................................................y

  .......CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O

  ...0,3 mol<-----------------0,3 mol

  nCaCO3 = \(\dfrac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\)

  Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,3\\106x+138y=38,2\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  mNa2CO3 = 0,1 . 106 = 10,6 (g)

  mK2CO3 = 0,2 . 138 = 27,6 (g)

  bởi Nguyễn Thị Như Quỳnh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bo Bo

  Câu 1: Trình bày các phương pháp hóa học để nhận biết các chất: CACO3, NA2CO3, CA2SO4

  Câu 2: Hoàn thành dãy phản ứng sau:

  FeCl3, Fe(OH)3, Fe2O3, Fe, FeCl2

 • Lan Ha

  16 g h2 Fe gồm Fe2o3 và Mgo đc hoà tan hết bằng 300 ml d2 HCl. Sau phản ứng lượng axit còn dư đi trung hoà bằng 50 g d2 Ca(OH)2 14,8%. Cô cạn toàn bộ d2 đc 46,35 g muối khan. Tính % khối lượng các oxit và nồng độ CM của HCl.

 • Nguyễn Sơn Ca

  Mấy bạn giúp mình với

  Cho 56g Fe tác dụng vừa đủ với ddHCl 20%

  a)viết pthh

  b) Tính khối lượng ddHCl đã dùng

  c) Tính thể tích khí H2 thu dược

 • minh dương

  giúp mình với:

  Hoà tan hết 12g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 200ml dung dịch HCl 3,5M thu được 6,72 lít khí (đktc). Mặt khác lấy 3,6g kimloại M tan hết vào 400ml dung dịch \(H_2SO_4\) nồng độ 1M thì \(H_2SO_4\)​ còn dư.

  a. Xác định kim loại M.

  b. Tính thành phần % theo khối lượng của Fe, M trong hỗn hợp.

 • An Nhiên

  Hỗn hợp X gồm Al và oxit FexOy. Nung m gam X trong điều kiện không có không khí, khi đó xảy ra phản ứng: \(Al+Fe_xO_y\rightarrow Al_2O_3+Fe\). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần

  Phần 1:Cho tác dụng với dd NaOH dư, sau phản ứng thu được 1,68lít khí và 12,6 gam chất rắn

  Phần 2:Cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 27,72 lít SO2 và dd Z có chứa 263,25 gam muối sunfat. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc

  -Tìm m và CTPT của oxit FexOy

 • Trần Bảo Việt

  cho 12g hỗn hợp x gồm bột fe và cu tác dụng với 500ml dung dịch HCL1M. sau phản ứng để trung hòa ax dư, cần 300ml dung dịch NAOH 1M. Khối lượng CU trong hỗn hợp X ban đầu là bao nhiêu gam?

 • Mai Bảo Khánh

  Ngâm một lá sắt có khối lượng 50 gam trong 200 gam dung dịch muối sunfat của kim loại m hóa trị 2 nồng độ 16% sau khi toàn bộ lượng muối sunfat đã phản ứng hết lấy lá sắt ra rửa nhẹ làm khô cân lại thấy khối lượng bằng 51,6 g. Xác định công thức hóa học m

  Giari nhanh nka ai nhanh mk tick!

 • Nguyen Ngoc

  Bài 1: Cho 11,2g Fe tác dụng với HCl 10%

  a) Tính khối lượng dd axit cần dùng

  b) Tính nồng độ dd muối thu được sau phản ứng

 • Phong Vu

  Cho hỗn hợp Zn và Fe phản ứng vừa đủ vs 100g dd HCl 29,2% sau PƯ thu được 52,6 g muối. Tính % khối lượng mỗi kim loại

 • Thu Hang

  Tính CM dd AgNO3

  bởi Thu Hang 23/04/2019 |   1 Trả lời

  Cho 21,44(g) hh gồm Fe và Cu vào 2l dd AgNO3 . Sau khi các pư xẩy ra hoàn toàn thu được 71,68(g) chất rắn A và dd B . Cho NaOH dư vào B tháy xuất hiện Kết tủa , lọc và đem nung => m ko đổi , thu được 25,6(g) chất rắn . a) tính%m , b) tính CM dd AgNO3

  Trần Hữu Tuyển

  Hồ Hữu Phước

  Nguyễn Thị Kiều

  giúp e vs

  Có phải xét 2 TH ko ạ ?

  TH1 : Fe td vs AgNO3 nhưng còn dư

  TH2 : FE và Cu tác dụng nhưng Cu còn dư

  :(( help T.T